Rozwój biznesu

 

Ekspansja i eksport, dywersyfikacja i brand extension – jak rozwinąć biznes?

 

Gdy biznes już okrzepnie na rynku i ma w miarę ugruntowaną pozycję wielu właścicieli zaczyna zastanawiać się nad sposobami rozwoju. Tylko firmy żywo odpowiadające na zmiany rynkowe, oraz dążące do zwiększania zasięgu mają szanse na przetrwanie i rozwój. Istnieje kilka sposobów na rozwinięcie firmy.

 

Ekspansja terytorialna – ekspansja terytorialna wiąże się z rozszerzeniem działalności firmy na nowe rynki zbytu czy to krajowe, czy też międzynarodowe. Ekspansja terytorialna w obrębie kraju wiąże się z poszukiwaniem nowych kanałów dystrybucji, reorganizacją logistyki oraz punktów sprzedaży. Niewiele więcej problemów nastręcza rozpoczęcie eksportu na terytorium Unii Europejskiej, inaczej sytuacja wygląda w przypadku krajów spoza Unii, tutaj bowiem w grę wchodzą różnorodne pozwolenia, cła oraz partnerów na terytorium danego kraju.

 

 

Dywersyfikacja portfela usług lub produktów – polega ona na poszerzeniu oferowanych usług o nowe lub wprowadzenie nowego rodzaju produktów na rynek. Dywersyfikacja z jednej stron zmniejsza ryzyko gospodarcze, z drugiej natomiast zwiększa szanse na zysk. Dywersyfikacja może być pokrewna, czyli nowe produkty i usługi nawiązują do tych wcześniej oferowanych lub niepokrewna, gdy mamy do czynienia z rozpoczęciem działalności w zupełnie nowej branży. Gdy firma zaczyna produkować zupełnie nowe towary, lub świadczyć usługi, z którymi nie była do tej pory kojarzona mówimy o rozszerzeniu marki, zwanym z angielskiego brand extension.