Pomysł na biznes

W poszukiwaniu własnego miejsca na rynku

Według badań aż 63% Polaków uważa, że własny biznes to doskonała ścieżka kariery. Według raportu: „Przyszły potencjał – perspektywy GEM dotyczące przedsiębiorczości wśród młodzieży w 2015” jeden na sześciu ankietowanych deklaruje, że w ciągu roku otworzy własny biznes. Nim jednak podejmiemy taką decyzję warto dokładnie przyjrzeć się rynkom i poszczególnym branżom oraz poszukać ciekawych pomysłów na biznes, które mogą zapewnić sukces.

Bariery wejścia i wyjścia

 

W wielu przypadkach dużą przeszkodą w rozkręceniu biznesu są bariery wejścia na rynek nowej, konkurencyjne firmy. Bariery te zwiększają koszty, które należy ponieść, by zaistnieć w danym sektorze. Bariery mogą być naturalne, wynikające ze specyfiki branży oraz sztuczne, celowo generowane przy firmy już obecne na rynku. Do takich barier zaliczane są:

 

- ekonomia skali produktu

- wymogi kapitałowe

- ugruntowana i silna pozycja już istniejących na rynku marek

- koszty zmiany – czyli koszty jakie trzeba ponieść w przypadku zmian kontrahentów

- dostępność kanałów dystrybucji

- technologie, ich koszty oraz poziom zaawansowania i przydatności konw – how w prowadzeniu firmy

- regulacje rządowe i polityka państwowa

- cena zapobiegająca wejściu

- ryzyko działań odwetowych ze strony konkurencji

- doświadczenie

 

Nisza rynkowa

Sposobem na poradzenie sobie z barierami wejścia, które istnieje w każdym ukształtowanym sektorze gospodarki, w jednych są one po prostu mniej dotkliwe niż w innych, jest odnalezienie niszy rynkowej. Nisza rynkowa to taki obszar rynku, w którym klienci poszukują bardzo konkretnych usług, a nie ma firm, które by je świadczył (lub jest ich niewiele). W niszach rynkowych konkurencja jest niewielka, lub nie istnieje wcale. Jednak działania w niszy wiążą się z ryzykiem, że potrzeby klientów zmienią się i nie będą już potrzebować wytworów działalności firmy, z drugiej strony może też nastąpić atak ze strony firm z branży, które zaczną szukać nowych obszarów ekspansji. Bariery wejścia oraz ich koszty będą tutaj bardzo niskie i w zasadzie odnalezienie takiej niszy to gwarancja sukcesu.

 

Innowacyjność sposobem na start

Działanie w niszy rynkowej często wiąże się z innowacyjnymi pomysłami. Nowe idee to również dobry sposób na sukces w innych obszarach rynku. Posiadając nowy, nieznany i wyróżniający się produkt, jesteśmy w stanie ominąć wiele barier wejścia i wyjścia, zwłaszcza jeśli oferowane przez nas dobra i usługi leżą na pograniczu wielu branż. Innowacyjność branży może również niwelować bariery wejścia. Jeśli branża jest młoda i nieokrzepła pozwala ona na wejście na rynek produktów i usług przy bardzo niewielkich kosztach i bez barier wejścia i wyjścia.