Pierwsze kroki w biznesie

 

Formalne i organizacyjne aspekty zakładania firmy

 

Pierwsze kroki w biznesie nie należą do najłatwiejszych, zarówno pod względem organizacyjnym, ekonomicznym jak i formalnym. By założenie firmy przebiegło bez przeszkód i niepotrzebnych zawirowań. Do procesu zakładania firmy należy się odpowiednio przygotować, poniżej lista czynności, o których nie należy zapominać:

 

1. Sporządzenie biznesplanu – z jednej strony będzie on nam potrzebny w sytuacji gdybyśmy chcieli starać się o kredyt na otwarcie firmy, lub dotacje z Unii Europejskiej, z drugiej natomiast warto właśnie od niego zacząć działania biznesowe bowiem po sporządzeniu rzetelnego biznesplanu jesteśmy w stanie ocenić czy nasze przedsięwzięcie będzie opłacalne i czy oraz w jakim czasie zwrócą się nam zainwestowane środki.

2. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. W zależności od tego na jaką formę działalności się zdecydujemy konieczne będzie formalne zgłoszenie faktu powstania nowego przedsiębiorstwa. Jeśli mamy zamiar prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba fizyczna lub w przypadku spółek cywilnych zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy gdzie prowadzona jest Ewidencja Działalności Gospodarczej, zakładając inną niż cywilna spółka należy dokonać zgłoszenia w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego i uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

3.Do 14 dni po zawarciu umowy spółki należy udać się do Urzędu Skarbowego i uiścić podatek. Wysokość podatku zależna jest od kapitału zakładowego spółki oraz wkładu wspólników. W przypadku gdy umowa została sporządzona notarialnie podatek ten pobierany jest przez notariusza.