Inne formy

Formy alternatywnych inwestycji

Poszukując sposobów na dywersyfikacje portfela inwestycyjnego coraz większa liczba inwestorów sięga po alternatywne względem giełdy czy Forexu instrumenty finansowe, do najpopularniejszych należą:

 

Fundusze Hedgingowe

Jest to rodzaj funduszy inwestycyjnych, które nie doczekały się spójnej definicji. Zdefiniowanie ich jest niemożliwe ze względu na ogromną różnorodność podejmowanych przez nie działań. Wszystkie fundusze hedgingowe łączy jednak kilka cech wspólnych: wykorzystywanie nowoczesnych technologii i teorii finansowych dla osiągnięcia zysku, w tym: transakcje arbitrażowe, dźwignie finansowe, HFT czy krótka sprzedaż. Fundusze tego typu szukają również możliwości osiągnięcia zysku na przekór czy też niezależnie od ogólnych tendencji rynkowych.

Fundusze Managed Futures

Tego rodzaju fundusze są związane z działalności wyspecjalizowanych doradców transakcyjnych na rynkach towarowych. Doradcy tego typu posiadają własne systemy transakcyjne oparte na obecności na wszystkich możliwych klasach aktywów w obszarze kontraktów Futures. Dzięki takiej organizacji tego typu system nie są uzależnione od żadnego konkretnego typu aktywów, a co za tym idzie są obarczone znacznie mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.