Prawne aspekty biznesu

 

Otoczenie prawne przedsiębiorstwa

Prowadząc działalność gospodarczą działamy w obrębie ściśle określonych zasad prawnych, jedne z nich normowane są w ramach kodeksu cywilnego, inne poprzez kodeks spółek handlowych, jeszcze inne określają kodeks pracy i ustawa o rachunkowości, by nie zagubić się w gąszczu przepisów poniżej prezentujemy zagadnienia prawne, które każdy przedsiębiorąca powinien znać.

 

Prawo a zakładanie firmy

Rodzaj spółek, zasady ich działania oraz obowiązki wynikające z prowadzenia tej a nie innej spółki określa Kodeks Cywilny oraz Kodeks Spółek Handlowych. Znajomość tych dwóch dokumentów będzie szczególnie istotna również w dalszej działalności firmy, bowiem traktują one o różnych rodzajach umów i regulują stosunki prawne na linii spółka – jej otoczenie.

 

 

Prawo a zatrudnianie pracowników

Gdy firma rozrośnie się do rozmiarów, które zakładają zatrudnienie pracowników, wówczas szczególnie przydatna okaże się znajomość Kodeksu Pracy, który reguluje stosunki między pracownikami a pracodawcom.

 

Prawo o finanse firmy

Zasadnicze zagadnienia związane z prowadzeniem finansów firmy zawarte są w Ustawie o Rachunkowości oraz w Ordynacji Podatkowej. Mówią one w jaki sposób firma powinna się rozliczać, określają terminy i sposoby rozliczeń, wygląd i sposoby przechowywania dokumentacji oraz kary za niestosowanie się do przepisów.