Giełda

 Papiery wartościowe, czyli inwestycje giełdowe

Giełda papierów wartościowych to regulowany rynek, na którym dokonuje się obrotu instrumentami finansowymi oraz ich pochodnymi. Do instrumentów finansowych zaliczane są papiery wartościowe czyli akcje i obligacje, natomiast instrumentami pochodnymi są kontrakty terminowe i opcje.

 

Firmy i osoby, które chcą inwestować na giełdzie papierów wartościowych powinny wziąć pod uwagę dywersyfikację portfela inwestycji i nie ograniczać się jedynie do inwestycji w ramach jednej branży lecz inwestować w różne papiery wartościowe oraz ich pochodne. Dobrym sposobem na inwestowanie jest również poszerzenie pakietu inwestycyjnego o inne formy inwestycji takie jak Forex czy giełda kruszców.