Finanse firmy

Zarządzanie finansami

 

Finanse firmy to newralgiczny punkt prowadzenia każdego biznesu, są one przedmiotem troski, celem prowadzenia działalności gospodarczej oraz motorem napędowym rozwoju firmy. Sprawne zarządzanie finansami oraz poszukiwanie nowych źródeł finansowania jest jednym z gwarantów sukcesu w biznesie.

 

Pozyskiwane środków finansowych

 

Środki finansowe można pozyskiwać z różnorodnych źródeł, jednym z najchętniej stosowanych przez przedsiębiorców są dotacje z Unii Europejskiej oraz różnorodnych międzynarodowych i światowych funduszy, które wspierają rozwój firm w określonym obszarze gospodarki, oraz spełniające z góry przyjęte kryteria.

 

Inną formą pozyskiwania funduszy jest przekonanie do swojego projektu inwestora, który posiada wolne środki i chciałby je zainwestować.

Kolejnym sposobem pozyskania funduszy jest stworzenie dobrego i przekonującego biznesplanu, który umożliwi uzyskanie kredytu bankowego.

Duże przedsiębiorstwa uzyskują również fundusze poprzez wejście na giełdę i obrót swoimi akcjami.

 

Zarządzanie finansami

 

Skuteczne zarządzanie finansami wiąże się z bieżącym monitorowaniem ich stanu, z analizami dotyczącymi prosperowania przedsiębiorstwa, ze sporządzaniem biznesplanów przed podjęciem nowych inwestycji oraz z gruntową weryfikacją ekonomiczną przedsięwzięć gdy zostaną one zakończone.