Charakterystyka przedsiębiorstw

Przy wyliczaniu wyceny każdego z przedsiębiorstw już na początku należy określić kryteria, którymi trzeba się posługiwać. Wycena będąca w ofercie firmy http://volante.pl/wyceny-przedsiebiorstw, jest przeprowadzona z gwarancją jakości w oparciu o zwykłe kryteria podziałów.

 

 

 

 

W praktyce światowej dzieli się przedsiębiorstwa na trzy grupy:

 

1. Grupę pierwszą stanowią przedsiębiorstwa, które posiadają dużą wartość aktywów i małe ryzyko działania na rynku. Zwykle są to przedsiębiorstwa:

 

  • rozwinięte,

  • o stabilnych przychodach i zyskach.

 

        

 

2. W drugiej grupie są przedsiębiorstwa, które wycenia się na przeciętną wartość własnych aktywów, dysponujące kilkoma wynajmowanymi lub dzierżawionymi składnikami majątkowymi, o średnim ryzyku działania na rynku.

 

3. W grupie trzeciej są przedsiębiorstwa, które mają niską wartość swoich aktywów lub działające bez własnych składników majątkowych. Ta grupa cechuje się średnim lub wysokim ryzykiem funkcjonowania na rynku - zazwyczaj są to przedsiębiorstwa:

 

  • młode

  • i niedochodowe